Verzuim en werkgeversadvies

De mentale gezondheid van werknemers is van cruciaal belang voor een organisatie. Mocht een werknemer ziek uitvallen is het belangrijk dat een werkgever de juiste stappen onderneemt, niet alleen om de terugkeer van de werknemer te bespoedigen maar ook om financiële sancties te voorkomen. Volgens de Wet verbetering Poortwachter (2002) moeten werkgever en werknemer zich samen inspannen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. In dit kader zijn zowel re-integratie Spoor 1 (re-integratie naar passend werk binnen de organisatie) als Spoor 2 (re-integratie naar passend werk buiten de organisatie) van belang.

P&M heeft ruime ervaring in verzuimbegeleiding van werknemers met psychische klachten, zowel in Spoor 1 als Spoor 2.

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw medewerkers. U moet zich daarbij houden aan de eisen van het UWV, waaronder het opbouwen van een compleet en correct re-integratiedossier. Dit re-integratiedossier bestaat onder andere uit een Plan van Aanpak, Probleemanalyse, verslagen en evaluaties. Dit kan complex zijn. P&M kan u advies geven over de (financiële) risico’s en het voorkomen daarvan in de twee ziektejaren (of langer) dat u verantwoordelijk bent voor de re-integratie van uw medewerkers. Ook kunnen wij u van dienst zijn bij de vermindering en preventie van verzuim.

P&M is in 2016 door haar cliënten beoordeeld met een ‘9,0’ voor Spoor 1 en Spoor 2 trajecten.

 

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen.