Van Werk naar Werk:  “The new way of outplacement”

Bij ontslag is het voor zowel werkgevers als werknemers van belang dat een werknemer zo spoedig mogelijk een nieuwe baan vindt. Voor werknemers die zelf de regie en verantwoordelijkheid voor het vinden van een nieuwe baan willen behouden heeft P&M het Van Werk naar Werk-traject ontwikkeld.

Middels een gedegen testonderzoek wordt een goede diagnose van het arbeidspotentieel van de werknemer gemaakt. De resultaten worden vertaald naar concrete mogelijkheden op de arbeidsmarkt en gekoppeld aan actuele vacatures. Daarnaast wordt de werknemer getraind op sollicitatievaardigheden. Dat maakt dat er nog sneller een passende baan wordt gevonden.

Inhoud

Het VWNW-onderzoek geeft antwoord op de vraag welke concrete loopbaanmogelijkheden er zijn. Om hierop een goed antwoord te kunnen geven brengen wij een aantal zaken in kaart: functioneringsniveau, competenties, ontwikkelpunten, drijfveren, persoonlijkheidskenmerken, beroepeninteresse en beroepsmogelijkheden. De resultaten van het onderzoek koppelen wij aan actuele vacatures.

Werkwijze

De eerste onderzoeksdag bestaat uit een intake en uitgebreid assessment (capaciteitentesten, competentie-/persoonlijkheidsonderzoek, interesse-/affiniteitenonderzoek). Na afloop krijgt men direct terugkoppeling van de eerste resultaten door onze testpsycholoog. De tweede dag vindt het arbeidsmarktonderzoek plaats door onze arbeidsmarktspecialist. De resultaten van de beide onderzoeken worden gekoppeld aan concrete beroeps- en ontwikkelingsmogelijkheden. Dit alles wordt samengevat in een rapportage waarin passende loopbaanopties en manieren om deze te realiseren worden weergegeven. In een afsluitend gesprek worden de resultaten en adviezen toegelicht en eventuele vragen beantwoord.

Aanvullend vindt sollicitatietraining plaats waarbij alle stappen van het sollicitatieproces op een praktische manier worden behandeld en geoefend (opstellen CV, sollicitatiebrieven schrijven, telefonisch contact maken, oefenen van sollicitatiegesprekken, persoonlijke presentatie, omgaan met feedback en netwerkbenadering).

Resultaat

Werknemer heeft een goede diagnose van het arbeidspotentieel en inzicht in concrete mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Daarnaast krijgt hij/zij toegang tot de digitale vacaturebank die gedurende 1 jaar alle relevante actuele vacatures aanbied en heeft hij/zij voldoende bagage om zelfstandig naar werk te zoeken.

Uitbreiding VWNW

Indien gewenst kan een VWNW-traject uitgebreid worden met aanvullende coachingsgesprekken, counseling of aanvullend onderzoek zoals een psychisch belastbaarheidsonderzoek of neuropsychologisch onderzoek. Wij beschikken over een breed scala aan instrumenten die in dit kader aanvullend ingezet kunnen worden.

P&M is in 2015 door haar cliënten beoordeeld met een ‘9,5 op Van Werk naar Werk.

klik hier om de pdf Van Werk Naar Werk te openen.


Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen.