Outplacement

Outplacement of ontslagbegeleiding is het begeleiden van een ontslagen of met ontslag bedreigde werknemer naar een nieuwe werkomgeving buiten de huidige organisatie. Bij outplacement kan de vraag vanuit de werkgever komen, indien deze de werknemer geen werk meer kan of wil bieden, of vanuit de werknemer die niet langer voor zijn werkgever wil werken. Een outplacementtraject maakt vaak deel uit van het sociaal plan bij een reorganisatie.

P&M begeleidt en bemiddelt werknemers middels één-op-één maatwerktrajecten naar een nieuwe baan. Het is onze specialiteit om werknemers psychologisch te ondersteunen om de impact van ontslag te verwerken en middels constructieve gespreksvoering, training en gedegen assessment de focus te verleggen en zo spoedig mogelijk de stap naar nieuw werk te maken.

 

Outplacement – Van Werk naar Werk

P&M biedt tevens outplacement door middel van een Van Werk naar Werk traject. Middels een gedegen testonderzoek wordt een goede diagnose van het arbeidspotentieel van de werknemer gemaakt. De resultaten worden vertaald naar concrete mogelijkheden op de arbeidsmarkt en gekoppeld aan actuele vacatures. Daarnaast wordt de werknemer getraind op sollicitatievaardigheden. Dat maakt dat er nog sneller een passende baan wordt gevonden.

 

P&M is in 2015 door haar cliënten beoordeeld met een ‘9,5’ op Outplacement – Van Werk naar Werk.

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen.