Interventie

P&M voert belastbaarheidsinterventies voor UWV afdeling SMZ. Daarnaast voeren wij voor diverse grote werkgevers in de regio voor het eigen personeel interventies uit, zoals motivatie-interventie en loopbaaninterventie. Bij al onze interventies hanteren wij een werk gerelateerde invalshoek (focus op werk) en doen wij een beroep het gezonde deel van de cliënt (focus op mogelijkheden). Elk traject is maatwerk en de invulling afhankelijk van de problematiek van de cliënt. De reden van de noodzaak tot interventie wordt samen met opdrachtgever ingeschat en het traject daarop aangepast.

Belastbaarheidsinterventie

Deze interventie is gericht op het vergroten van de belastbaarheid van de cliënt. Er wordt expliciet geïntervenieerd op:

  • Bewustwording van ontstaan klachten/situatie.
  • Inzicht in eigen aandeel, verantwoordelijkheid voor de situatie.
  • Komen tot erkenning en acceptatie.
  • Wegnemen weerstand.
  • Uit slachtofferrol naar eigen regie.
  • Focus op mogelijkheden i.p.v. klachten.
  • Vergroten van de eigenwaarde en zelfvertrouwen in relatie tot werk.

Het doel hiervan is het vergroten van het besef van invloed en het resultaat verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leven. Vervolgens worden verschillende tools aangereikt om meer grip te krijgen en invloed uit te oefenen op de toekomst. Aan het einde van de interventie wordt de meest wenselijke vervolgstap richting de arbeidsmarkt bepaald. Het traject wordt afgesloten met een korte rapportage en individueel gesprek Het resultaat is dat de cliënt sneller aan het werk gaat of geschikt is voor deelname aan een re-integratietraject.

 P&M is in 2015 door haar cliënten beoordeeld met een ‘8,0’ op Interventie.

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen.