Bedrijfsgegevens

IBAN/rekeningnummer: NL94 RABO 0310 5688 89
BIC: RABONL2U
KvK-nummer: 66143667
BTW nummer: 856413835B01

Algemene voorwaarden: Gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
Privacyreglement
Klachtenreglement

Wij werken volgens de gedragscodes van: NIP & UWV